Συμβουλευτική

Συμβουλευτική είναι μία βραχύχρονη , βασισμένη σε επιστημονικές θεωρίες , μη κατευθυντική, μη επικριτική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας το άτομο αντιμετωπίζει δυσκολίες στην καθημερινή ζωή, περιστασιακές / καθημερινές ανησυχίες ή προβλήματα με τον εαυτό και τους γύρω του και υποστηρίζεται από ένα άλλο άτομο επαγγελματία σύμβουλο μέσω της «σχέσης τους» που αναπτύσσουν (Bryce, 2001) .

Η συμβουλευτική στοχεύει στο να βοηθά τον πελάτη να αναγνωρίζει, να μιλά σχετικά, να διερευνά και να καταλαβαίνει τις σκέψεις του, τα συναισθήματά του και τη συμπεριφορά του.

Στην ΕΨΥΘΕ οι τομείς που δραστηριοποιούμαστε είναι οι παρακάτω:

  • Συμβουλευτική ζευγαριών
  • Συμβουλευτική Γονέων και παιδιών
  • Μετά-τραυματική Συμβουλευτική
  • Συμβουλευτική Κρίσης
  • Συμβουλευτική πένθους
  • Συμβουλευτική σε Εταιρείες που αφορά το Ανθρώπινο Δυναμικό
logo_call

If you are experiencing similar
problems please contact us

+1 310 500 7834

Call Us 24/7