Συχνές Ερωτήσεις και Επικοινωνία

Συχνές Ερωτήσεις

1. Πώς μπορώ να κλείσω ραντεβού για θεραπεία ;

Τα ραντεβού γίνονται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας είτε με την Γραμματεία είτε με τον Υπεύθυνο του Κέντρου στο 2104618860

2. Πότε χρειάζεται να δούμε κάποιον ψυχολόγο

Πολύ απλά όταν νιώσουμε την ανάγκη να βοηθηθούμε ή να μας ακούσει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να μπορεί να μας βοηθήσει. Όταν παρατηρήσουμε τον εαυτό μας να μην κάνει πράγματα που έκανε στο παρελθόν ή / και να βιώνει συναισθήματα τα οποία μοιάζουν να είναι πολύ έντονα , συνήθως δυσθυμικά , τα οποία δεν μπορούμε πλέον εύκολα να τα διαχειριστούμε.

3. Πρέπει να είμαι «τρελός» για να πάω σε ψυχολόγο;

Πρέπει απλά να είσαι Άνθρωπος που χρειάζεται υποστήριξη. Όλοι μας έχουμε νιώσει την ανάγκη από καιρό εις καιρόν να βοηθηθούμε. Δεν είναι κακό. Είναι ανθρώπινο. Χρειάζεται δύναμη για να πας στον Ειδικό να σε βοηθήσει…

4. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με τους θεραπευτές – εκπαιδευτές της ΕΨΥΘΕ;

Στα βιογραφικά τους υπάρχει email και μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί τους

4. Γιατί να έρθω στην ΕΨΥΘΕ;

H ΕΨΥΘΕ δεν αποτελεί την μόνη εταιρεία Ψυχικής υγείας με καλά θεραπευτικά αποτελέσματα. Αυτό που προσπαθούμε όμως είναι να βλέπουμε τον θεραπευόμενο ως ξεχωριστό άτομο, σεβόμενοι την διαφορετικότητά του και να εργαζόμαστε μαζί του σύμφωνα με τις ανάγκες του κάτω από ένα πολύπλευρο και πολυδιάστατο πρίσμα τριών ψυχολογικών προσεγγίσεων

5. Ποιες Ψυχολογικές Προσεγγίσεις χρησιμοποιείτε;

Ο άνθρωπος είναι ένα πολυδιάστατο πνευματικο-βιο-ψυχο-κοινωνικό ον. Οι πολλές πλευρές του χρειάζονται και πολλές οπτικές. Είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που χρησιμοποιούμε ένα πλουραλιστικό Μοντέλο της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας συνθέτοντας τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις

6. Ποιες προσεγγίσεις χρησιμοποιείτε;

Την Γνωσιακή και Λογικοθυμική Ψυχοθεραπεία. Οι γνωσιακές προσεγγίσεις σύμφωνα με πληθώρα ερευνών φαίνεται να έχουν πολύ καλά και γρήγορα αποτελέσματα σε αγχώδεις διαταραχές και διαταραχές συναισθήματος.

Την Ψυχαναλυτική Θεώρηση την χρησιμοποιούμε γιατί θεωρούμε ότι είναι η βάση της κατανόησης της ανθρώπινης προσωπικότητας και του ψυχικού Οργάνου ενώ την Συστημική θεραπεία την ακολουθούμε ως ένα ολοκληρωμένο και σύνθετο μοντέλο θεραπείας που ταιριάζει στην Ελληνική Σκέψη και εφαρμόζει κατάλληλα στην Ελληνική Οικογένεια.

7. Τι συμβαίνει κατά την διάρκεια μίας πρώτης θεραπευτικής Συνάντησης ;

O θεραπευτής σε ένα ζεστό αλλά ταυτόχρονα επαγγελματικό πλαίσιο θα έρθει σε επαφή με τον άνθρωπο που ζητά βοήθεια – υποστήριξη. Εκεί συζητιόνται συνήθως οι λόγοι που έφεραν τον άνθρωπο στην πόρτα του ειδικού. Γίνεται μία αξιολόγηση – συζήτηση που σκοπό έχει την καλύτερη υποστήριξη του ατόμου και πλέον από κοινού (θεραπευτής-θεραπευόμενος) καταλήγουν πώς θα κινηθούν στο μέλλον όσον αφορά την παρέμβαση που χρειάζεται ο θεραπευόμενος

8. Εάν εκπαιδευτώ σε κάποια από τα προγράμματα της ΕΨΥΘΕ θα ονομαστώ Ψυχολόγος;

Όχι. Ψυχολόγοι ονομάζονται οι επιστήμονες εκείνοι οι οποίοι αποφοιτούν από Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα του εξωτερικού ή του Εσωτερικού , διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών σε επίπεδο bachelor ή πτυχίο Ψυχολογίας.

9. Γιατί να εκπαιδευτώ στη Συμβουλευτική ή στην Ψυχοθεραπεία;

Γιατί βρισκόμαστε στην εποχή της εξειδίκευσης. Ουσιαστικά τόσο η Συμβουλευτική όσο και η Ψυχοθεραπεία είναι οι πρακτικές γνώσεις οι οποίες προέρχονται έπειτα από έρευνες στον τομέα της Ψυχολογίας και της Ιατρικής. Θα μπορούσε να ειπωθεί λοιπόν ότι είναι τα επιστημονικά όπλα του ειδικού που τα χρησιμοποιεί τραβώντας τα από την φαρέτρα του και στόχο έχουν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να καλυτερεύσει την ποιότητα της ψυχικής του ζωής. Επιστήμονες με βασικό τίτλο σπουδών ή στις πλείστες περιπτώσεις ακόμα και με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών δεν ονομάζονται ψυχοθεραπευτές. Ακόμα και αυτοί οι συνάδελφοι χρειάζονται εξειδίκευση πάνω στον τομέα της ψυχοθεραπείας εφόσον επιθυμούν να εργασθούν κλινικά κ ψυχοθεραπευτικά.

10. Ποιοι μπορεί να εγγραφούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα ;

Καλό θα είναι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος να ερευνά εάν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει είναι πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Επαγγελματικών προσόντων ) καθώς επίσης και από κάποιον ευρωπαϊκό ή αντίστοιχα ελληνικό Σύλλογο Συμβουλευτικής η/ και Ψυχοθεραπείας. Το ανωτέρω πρέπει να μελετάται για δύο λόγους, ο ένας είναι ο ουσιαστικός (ότι ο εκάστοτε σύλλογος έχει θέσει τις υψηλές του προδιαγραφές για να αναγνωριστεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα) και ο άλλος λόγος είναι ο νομικός. Στην Ελλάδα για παράδειγμα δεν υπάρχει για την ώρα Νομοθετικά ρυθμιζόμενο Επάγγελμα για τον Ψυχοθεραπευτή παρ’όλο που υπάρχει ανάλογος κωδικός στην Εφορία. Σύμφωνα με Νομικούς υπάρχει Κενό Νόμου. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορά το επάγγελμα του Ψυχολόγου μπορεί κάποιος να το βρει στο e-nomothesia.gr (Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ5β/ Γ.Π οικ 42984/2019 ΦΕΚ 2344/Β/18-6-2019 .

Έτσι κάποιος που εντάσσεται σε Επαγγελματικούς Συλλόγους ή και επιμελητήρια τουλάχιστον εξασφαλίζεται για την ώρα νομικά ειδικά εάν μεταφέρει επαγγελματικά δικαιώματα από χώρα μέλους της Ε.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.Δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 78/25.5.2010 – ο τίτλος άλλαξε και αντικαταστάθηκε με τη παρ. 40 του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ΕΨΥΘΕ ακολουθεί πιστά τους Επιστημονικούς Συλλόγους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς που έχει πάρει έγκριση των προγραμμάτων της ή έχει πιστοποιηθεί από αυτά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες τις οποίες θα τις βρείτε στην Ανάλυση των προγραμμάτων της ΕΨΥΘΕ , ενώ απορίες μπορούμε να σας λύσουμε και σε κάποιο ραντεβού δια ζώσης.

Ρωτήστε μας

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση μην διστάσετε να μας την στείλετε.