Εκπαίδευση στη Συνθετική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία

Αναγνώριση Προγράμματος

Α) Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής. Οι απόφοιτοι εγγράφονται στην Εταιρεία ως Τακτικά μέλη . Με επιπρόσθετη – ξεχωριστή αίτηση μπορεί κάποιος να αιτηθεί πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής

Β) Το Συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναμένει απαντήσεις από περισσότερους φορείς .

Σε ποιους απευθύνεται

Ψυχολόγους, Ιατρούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές, Συμβούλους έπειτα από ανάλογη πρότερη εκπαίδευση

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Διάρκεια Προγράμματος Εκπαίδευσης : τέσσερα (4) έτη

Πρώτος έτος : Συμβουλευτική, Κώδικες Δεοντολογίας, Επιστημονολογία & Γνωσιακές Προσεγγίσεις στη Ψυχοθεραπεία

Δεύτερο έτος : Ψυχοδυναμικές Προσεγγίσεις στη Ψυχοθεραπεία, Ψυχοπαθολογία, Δεξιότητες Σύνθεσης

Τρίτο έτος : Συστημικό Μοντέλο Θεραπείας, Κλινική Άσκηση & Εποπτεία, Δεξιότητες Σύνθεσης

Τέταρτο έτος : Ανάπτυξη Κλινικών Δεξιοτήτων Συστημικού Μοντέλου Θεραπείας, Ψυχοφαρμακολογία, Κλινική Άσκηση & Εποπτεία , Δεξιότητες Σύνθεσης

Ομαδική Αναλυτική Συνθετική Ψυχοθεραπεία : Η διαδικασία της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας έχει υποχρεωτική διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών. Υπάρχει περίπτωση να εξαιρεθούν οι συνάδελφοι που είναι ήδη ψυχοθεραπευτές με επιβεβαιωμένο έγγραφο θεραπείας από τον Θεραπευτή τους. Σε αυτή την περίπτωση η Ομαδική Ψυχοθεραπεία είναι τουλάχιστον ενός χρόνου.

Φιλοσοφία Εκπαίδευσης

Η Συνθετική Ψυχοθεραπεία είναι μία επιστημονική μέθοδος ψυχολογικής παρέμβασης η οποία προσανατολίζεται ολοένα και περισσότερο στις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας. Αν και από τη δεκαετία του 1930 οι θεραπευτές προσπαθούσαν να ξεπεράσουν προβλήματα που είχαν να κάνουν με μονοδιάστατες / συγκεκριμένες οπτικές από τα 1970 όμως και μετά, μπορεί να υποστηριχθεί το συνθετικό μοντέλο ή στάση (αρχικά) αρχίζει να αναπτύσσεται και σήμερα φαίνεται ότι είναι η πιο κοινή (στην πράξη) προσέγγιση των ψυχοθεραπευτών. (Norcross & Goldfried, 2005).

Η Συνθετική Ψυχοθεραπεία (και συγκεκριμένα η Θεωρητική Σύνθεση, η οποία και διδάσκεται στην ΕΨΥΘΕ) συνθέτει συνήθως τρεις (3) έγκυρες και επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπευτικές προσεγγίζεις (Ψυχοδυναμικές, Γνωσιακές κ Συστημικές Σχολές) βρίσκοντας έναν κοινό “τόπο” στον δρόμο προς την θεραπεία της ψυχικής υγείας του ατόμου. Η Θεωρητική Σύνθεση λοιπόν δεν συνθέτει απλά τεχνικές αλλά υποστηρίζει το εννοιολογικό και επιστημολογικό πλαίσιο των θεωριών κάτω από τη σκοπιά του Δια-θεωρητικού Μοντέλου.

Το Transtheoretical Model (Διαθεωρητικό Μοντέλο), διατυπώθηκε το 1983 από τους Prochaska και DiClemente (Prochaska & DiClemente, 2005) . Σύμφωνα με αυτό, αλλαγή του ατόμου υπεισέρχεται μέσω της διάνυσης πέντε σταδίων αλλαγής. Εστιάζεται στην ικανότητα του ατόμου στην αλλαγή και όχι στις εξωγενείς επιρροές, ενώ διαφοροποιείται από τις άλλες θεωρήσεις γιατί δίνει έμφαση στη χρονική διάρκεια που απαιτείται, προκειμένου να επιτευχθεί η αλλαγή.

Στη συγκεκριμένη εκπαίδευση θα γίνει επιστημολογική σύνθεση των Γνωσιακών των Ψυχοδυναμικών και των Συστημικών Θεωριών.

Λίγα λόγια για τις θεωρίες:

H γνωσιακή θεραπεία είναι ίσως η πιο τεκμηριωμένη ερευνητικά θεωρία και αποτελεί οδηγό και αρωγό στην αντιμετώπιση των αγχωδών Διαταραχών και των Διαταραχών Συναισθήματος . Η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία καθώς επίσης και η Λογικοθυμική Ψυχοθεραπεία προσπαθούν να επαναφέρουν την «λειτουργικότητα» του ατόμου διαχειρίζοντας / αναδομώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αυτόματες αρνητικές σκέψεις, δυσλειτουργικές πεποιθήσεις και πρώιμα δυσλειτουργικά Σχήματα. Όταν επιτευχθεί το ανωτέρω , τα μη υγιή αρνητικά συναισθήματά αλλάζουν σε υγιή αρνητικά ή και θετικά συναισθήματα και οι προβληματικές συμπεριφορές του ατόμου μειώνεται και σταδιακά εξαλείφονται.

Οι Ψυχοδυναμικές Θεωρίες βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του Ψυχικού Οργάνου και κατ’ επέκταση στην προσωπικότητα του ατόμου. Είναι μια σημαντική ίσως πρωτογενής θεώρηση που βοηθά τον θεραπευόμενο να κατανοήσει τα αίτια της ενήλικης συμπεριφοράς του και να κάνει αυτό που ήταν μέχρι τώρα ασυνείδητο , συνειδητό.

Το Συστημικό Μοντέλο Θεραπείας είναι ίσως από μόνο του ένα συνθετικό θεραπευτικό μοντέλο. Θέτει ως βάση την οικογένεια ή το σύστημα στο οποίο ζει και «αναπνέει» το άτομο. Εάν ένας κρίκος μιας αλυσίδας επηρεαστεί, συνεπώς θα επηρεάσει και τον διπλανό κρίκο με άμεσο αποτέλεσμα η αλυσίδα ή να μην υπάρχει πλέον ή να αλλάξει με κάποιον τρόπο. Πρόκειται για μία θεραπευτική προσέγγιση στενά συνυφασμένη και ταιριαστή στην ελληνική «πατροπαράδοτη» οικογένεια.

Η συνθετική ψυχοθεραπεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξατομίκευση της θεραπευτικής πρακτικής σύμφωνα με τα αιτήματα και τις προσωπικές ανάγκες κάθε ανθρώπου που ζητά βοήθεια. Ο ψυχοθεραπευτής θέτει ως ύψιστη προτεραιότητα της δουλειάς του την διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που «εμπεριέχει» και στηρίζει με σεβασμό και βαθιά αίσθηση ειλικρινούς αποδοχής τις ανάγκες και τα αιτήματα του θεραπευόμενου.

Τα προγράμματα που προσφέρονται από το Ινστιτούτο αποτελούν τους τελευταίους νεωτερισμούς και εξελίξεις του τομέα. Στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους επαγγελματίες να ενισχύσουν τη θεωρητική τους γνώση στην Συνθετική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις κλινικές τους δεξιότητες.