Εκπαίδευση Εποπτών

Πρόκειται για ένα 4ήμερο υψηλού επιπέδου σεμινάριο στην Κλινική Εποπτεία

Σε ποιους απευθύνεται :

Σε Ψυχολόγους με μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές Σπουδές στην Συμβουλευτική, στην Κλινική, την Δικαστική Ψυχολογία (με αποδεδειγμένη πολύχρονη κλινική )

Σε ψυχοθεραπευτές που έχουν εκπαιδευτεί από επίσημο φορέα Εκπαίδευσης με τουλάχιστον τέσσερα χρόνια Σπουδών στην Ψυχοθεραπεία και αποδεδειγμένη πολυετή κλινική και ψυχοθεραπευτική Εμπειρία.)

Σε ψυχιάτρους Ψυχοθεραπευτές με αποδεδειγμένη πολυετή Κλινική Εμπειρία.

Κόστος 1000 ευρώ.

Αναγνώριση/ Φορέας : ΕΨΥΘΕ , Βρετανικός Σύλλογος Ψυχολόγων (BPS approved Course). Απονέμεται δίπλωμα κλινικού  επόπτη Αναγνωρισμένο από το Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων.

Εποχή Διεξαγωγής : Δύο φορές τον χρόνο (Καλοκαίρι κ Φθινόπωρο κάθε έτους) . Οι ημερομηνίες θα ανακοινώνονται από τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της ΕΨΥΘΕ

Ενότητες που θα αναλυθούν :

Μοντέλα Σύνθεσης,

Οι Ρόλοι του Επόπτη

Στάδια Εποπτείας

Μοντέλα Εποπτείας (Davys & Beddoe, Hawkins & Shohet Seven Eyed Model of Supervision, Integrated Developmental Model των Stoltenberg and Mcneil, Inskipp and Proctor Supervisory Alliance Model)  

Σύναψη Συμβολαίων Επόπτη-Εποπτευόμενου

Θέματα Ηθικής και Συμπεριφοράς Επόπτη – Εποπτευόμενου

Αξιολόγηση Εποπτευομένων και ανάπτυξη Συστημάτων Αξιολόγησης

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει βιωματικές Ασκήσεις καθώς και μία εργασίας μετά το πέρας του Σεμιναρίου. Οι εκπαιδευτές ενδέχεται να προσθέσουν ημέρα-ημέρες εκπαίδευσης εάν το κρίνουν απαραίτητο χωρίς επιπρόσθετο κόστος.