Εκπαίδευση Εποπτών

Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εποπτών πρόκειται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2023 και θα είναι ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών για επαγγελματίες στον χώρο Ψυχικής Υγείας.

Οι υποψήφιοι που θα γίνονται δεκτοί στο εν λόγω πρόγραμμα θα είναι Ψυχολόγοι με μεταπτυχιακές σπουδές , Ψυχίατροι ή Ψυχοθεραπευτές με αποδεδειγμένη πείρα τουλάχιστον 10 ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου τους ή της εκπαίδευσής τους στην Ψυχοθεραπεία.