Ψυχολογική Παρέμβαση Ψυχοθεραπεία

  • Home
  • Services
  • Ψυχολογική Παρέμβαση Ψυχοθεραπεία

Η ψυχολογική Παρέμβαση είναι η εφαρμογή όλης της επιστημονικής γνώσης των θεωριών Προσωπικότητας, οι οποίες έχουν μελετηθεί και αποδειχθεί ερευνητικά στην Κλινική Πρακτική.

Η Ψυχοθεραπεία, όπως και η συμβουλευτική, βασίζονται στη «βοηθητική σχέση του πελάτη με τον ειδικό ψυχικής υγείας. Η ψυχοθεραπεία όμως είναι μια μακρόχρονη τις περισσότερες φορές διαδικασία.

Η ψυχοθεραπεία επίσης, εξετάζει συνολικά μοτίβα συμπεριφορών, χρόνια θέματα, και επαναλαμβανόμενα μη υγιή αρνητικά συναισθήματα . Οι ανωτέρω καταστάσεις ίσως και να απαιτούν τη διερεύνηση του παρελθόντος και τις επιπτώσεις που έχουν αυτές στο παρόν. Ο στόχος της ψυχοθεραπείας είναι να «επιλύσει» τα θέματα εκείνα που υποβόσκουν και διαταράσσουν τη προσωπικότητα του ατόμου.

 

Οι στόχοι της Ψυχοθεραπείας:

(1) Διαχείριση χρόνιου ή όχι χρόνιου παθολογικού άγχους

(2) Διαφοροποίηση των διαταραγμένων μοτίβων της Συμπεριφοράς

(3) Βελτίωση των ενδοπροσωπικών σχέσεων

(4) Καλύτερη αντιμετώπιση στρεσογόνων παραγόντων στη ζωή

(5) Προσωπική Ανάπτυξη και ωριμότητα

 

 

Στην ΕΨΥΘΕ ακολουθούμε την Συνθετική Ψυχοθεραπεία , και συγκεκριμένα την Θεωρητική Σύνθεση η οποία μας βοηθά να βρίσκουμε τον “κοινό τόπo” των τριών μεγάλων προσεγγίσεων που ταιριάζουν αναμφισβήτητα στην Ελληνική Σκέψη και Παράδοση.

Το Ψυχοδυναμικό Μοντέλο(Freud, Klein, A.Freud) Οι Γνωσιακές Προσεγγίσεις (Beck κ Ellis) και το Συστημικό (οικογενειακό) Μοντέλο θεραπείας είναι αυτά που χρησιμοποιούμε σε σύνθεση σύμφωνα με την επιστημολογία του Διαθεωρητικού Μοντέλου (ΤΤΜ)

 

logo_call

If you are experiencing similar
problems please contact us

+1 310 500 7834

Call Us 24/7