Κωνσταντίνος Ρωμανός Ζησιμόπουλος

  • Home
  • Team Members
  • Κωνσταντίνος Ρωμανός Ζησιμόπουλος

Κωνσταντίνος Ρωμανός Ζησιμόπουλος

  • Position: Ψυχολόγος, με ειδίκευση στην Κλινική Υπνοθεραπεία, Πρόεδρος του Συλλόγου Κλινικών Υπνοθεραπευτών Ελλάδος
  • Experience:
  • Location:
  • Email: K.Zissimopoulos@epsythe.gr
  • Phone:

Βιογραφικό

Ο Κωνσταντίνος Ζησιμόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας από το University of Chichester. Έκανε τις μεταπτυχιακές του Σπουδές στην Κλινική Υπνοθεραπεία (University of West London και London College of Clinical Hypnosis) ενώ ταυτόχρονα ειδικεύεται στη Συνθετική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία .

Τα τελευταία χρόνια ο Κωνσταντίνος συνεργάστηκε με διεθνώς φημισμένους, επαγγελματίες αθλητές με σκοπό την παρακίνηση, την βελτίωση της απόδοσή τους και την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης άγχους.

Είναι επιστημονικό προσωπικό της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας της ΕΨΥΘΕ, προσφέροντας πρόληψη, διαγνωστική αξιολόγηση, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και υλοποίηση κοινοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων , Εκπαιδευτής στο πρόγραμμα της Κλινικής Ύπνωσης και πρόεδρος του Συλλόγου Κλινικής Υπνοθεραπείας Ελλάδος.