Εκπαίδευση στην Ψυχο-Ογκολογία

Το πρόγραμμα πρόκειται να είναι διετές με Πρακτική Άσκηση. Αναμένεται να ξεκινήσει το 2023