Εκπαίδευση στη Γνωσιακή και Λογικοσυναισθυματική θεραπεία Δεξιότητες

Πρόκειται για μία εντατική εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών στην πρακτική εφαρμογή της Γνωσιακής – Συναισθηματικής και Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους.

Το πρόγραμμα απαρτίζεται από δύο μέρη, το «Βασικές Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Γνωσιακή – Συναισθηματική και Συμπεριφορική Προσέγγιση: θεωρία και πρακτικές εφαρμογές» και το «Προηγμένες Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Γνωσιακή – Συναισθηματική και Συμπεριφορική Προσέγγιση: κλινική αξιολόγηση και θεραπευτικές τεχνικές».

Στο πρώτο μέρος του προγράμματος αναλύεται επαρκώς το θεωρητικό υπόβαθρο του μοντέλου, ωστόσο το πρόγραμμα είναι εστιασμένο κυρίως στην πρακτική εφαρμογή της ψυχοθεραπευτικής αυτής προσέγγισης με βασικές και προηγμένες τεχνικές αντίστοιχα.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε όσους επιθυμούν να χειριστούν επαρκώς άμεσα κλινικά περιστατικά.

Απευθύνεται σε: Ψυχολόγους, Συμβούλους (έπειτα από ανάλογη εκπαίδευση), Ιατρούς, Νοσηλευτές και Κοινωνικούς Λειτουργούς.

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα εκπαίδευσης:

 

1ο μέρος:

 

 • Θεωρητικές αρχές της Γνωσιακής – Συναισθηματικής και Συμπεριφορικής Προσέγγισης / Εισαγωγή στην Γνωσιακή – Συναισθηματική και Συμπεριφορική Θεραπεία, θεραπευτικές στρατηγικές,
 • Λειτουργικά και Δυσλειτουργικά αρνητικά συναισθήματα,
 • Αξιολόγηση κλινικού προβλήματος,
 • Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα: εξετάζοντας τις μη-λογικές πεποιθήσεις,
 • Θεραπευτική Διαδικασία- η σημασία των μεταξύ-συνεδριών ασκήσεων από τον πελάτη/ Ανάπτυξη δημιουργικότητας και διαφορετικών τύπων ασκήσεων,
 • Ξεπερνώντας εμπόδια στην θεραπευτική διαδικασία,
 • Προβλέποντας πιθανή υποτροπή,
 • εφαρμογή της Γνωσιακής Συναισθηματικής Συμπεριφορικής θεραπείας σε ειδικές ομάδες.

 

2ο Μέρος :

 • Πολυπλοκότητα συναισθημάτων- αξιολόγηση και εντοπισμός συναισθηματικού προβλήματος,
 • Αρχή της Συναισθηματικής Υπευθυνότητας,
 • Σωστή Στοχοθέτηση και παγίδες,
 • Δημιουργικοί τρόποι αμφισβήτησης δυσλειτουργικών πεποιθήσεων,
 • Παρεμβαίνοντας στο πρόβλημα: η διαδικασία της αμφισβήτησης και Αποφεύγοντας πιθανά λάθη,
 • Δημιουργικοί τρόποι Αμφισβήτησης,
 • Θεραπευτικές Τεχνικές: ενδείξεις και αντενδείξεις,
 • Θεραπευτικές παρεμβάσεις για να βοηθήσετε τον θεραπευόμενο να επιτύχει συναισθηματική μετακίνηση , Ξεπερνώντας εμπόδια στην θεραπεία: πιθανά εμπόδια από πλευράς θεραπευόμενου και από πλευράς θεραπευτή,
 • ενδοσκόπηση του θεραπευτικού έργου,
 • ενδοσκόπηση των συναισθημάτων του θεραπευτή σχετικά με την πρόοδο του θεραπευόμενου και ο ρόλος τους στην θεραπευτική διαδικασία.

 

Η εκμάθηση του υλικού βασίζεται σε διαλέξεις, συζητήσεις περιστατικών, βιωματικών μεθόδων (π.χ. role-plays) και προσωπικής μελέτης. Όλο το υλικό παρέχεται.