Λίστα Εγκεκριμένων Εποπτών

  • Home
  • Λίστα Εγκεκριμένων Εποπτών

Σε αυτή την Ομάδα μπορεί να απευθυνθεί εάν κάποιος εκπαιδευόμενος θέλει να κάνει ατομικές ή ομαδικές εποπτείες. Η ΕΨΥΘΕ πιστοποιεί την άρτια Επιστημονική τους Ταυτότητα .