Ερευνα

Oι έρευνες που γίνονται από την ΕΨΥΘΕ αναμένονται να ανακοινωθούν πρώτα σε επίσημα επιστημονικά περιοδικά και μετά θα αναρτηθούν στο site. Η έρευνα γίνεται σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού ή με συνεργαζόμενους φορείς . Ακολουθούνται αυστηρά οι Κώδικες Δεοντολογίας των Ψυχολόγων (BPS, APA, ΣΕΨ).