Εκπαίδευση Στη Συμβουλευτική με Ειδίκευση

Το πρόγραμμα αυτό στόχο έχει την εκπαίδευση στη Συμβουλευτική Επιστήμη. Συμβουλευτική είναι μία βραχύχρονη , βασισμένη σε επιστημονικές θεωρίες , μη κατευθυντική, μη επικριτική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας το άτομο αντιμετωπίζει δυσκολίες στην καθημερινή ζωή, περιστασιακές / καθημερινές ανησυχίες ή προβλήματα με τον εαυτό και τους γύρω του και υποστηρίζεται από ένα άλλο άτομο επαγγελματία σύμβουλο μέσω της «σχέσης τους» που αναπτύσσουν (Bryce, 2001) .

Η συμβουλευτική στοχεύει στο να βοηθά τον πελάτη να αναγνωρίζει, να μιλά σχετικά, να διερευνά και να καταλαβαίνει τις σκέψεις του, τα συναισθήματά του και τη συμπεριφορά του.

Το πρόγραμμα είναι τριετές με πιθανότητα επέκτασης έξι μηνών για πρακτική άσκηση. Στο τελευταίο έτος οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν ειδικότητα είτε στην Κλινική Υπνοθεραπεία είστε στην Γνωσιακή Συμβουλευτική. Το ενλόγω δίπλωμα είναι Συμβουλευτικής και κατεπέκταση δεν πιστοποιεί ψυχοθεραπευτές.

Οι υποψήφιοι Εκπαιδευόμενοι γίνονται δεκτοί έπειτα από συνέντευξη τριμελούς επιτροπής

Συνοπτικά το πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Α Έτος :

 • Η Ψυχολογία και η Συμβουλευτική Σήμερα,
 • Αναλυτική Περιγραφή των βασικότερων Θεωριών Συμβουλευτικής
 • Προσωποκεντρική Προσέγγιση
 • Ψυχανάλυση
 • Μετα-Φρουδικές Θεωρίες, Αντικειμενοτρόπες Σχέσεις
 • Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
 • Λογικοθυμική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
 • Οικογενειακή Θεραπεία

Β έτος:

 • Κώδικες Δεοντολογίας
 • Προσωπική Ανάπτυξη
 • Ψυχοπαθολογία και DSM V ( Αγχώδεις Διαταραχές, Διαταραχές Συναισθήματος, Ψυχαναγκαστικές Διαταραχές, Ψυχώσεις

Γ έτος Ειδίκευση στην Κλινική Υπνοθεραπεία / Γνωσιακή – Λογικοθυμική Συμβουλευτική

Οι εκπαιδευόμενοι είναι υποχρεωτικό κατά την διάρκεια των Σπουδών τους να βρίσκονται σε ομαδική ή ατομική Ψυχοθεραπεία.